Siden 1731 utgir Brødremenigheten et bibelsk valgord for hvert år – dette holdes det loddtrekning om og i 2016 falt valget altså på ovenstående bibelord fra profeten Jesajas bok.

«Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.» – et veldig passende ord i en tid, da vår del av verden lever i frykt for terrorangrep, der tusener av mennesker er på flukt og lever i sult og nød.

Vi alle har vel i våre barnedager snublet, falt og slått knærne – ingen kunne hindre dette, men jammen var det godt, at mamma kom og blåste på kneet. Dette henviser også bibelordet til. Ingen av oss har makten å forhindre det vonde som skjer i verden – så ærlige får vi lov til å være – men det føles litt bedre om noen kommer og trøster oss. Det setter jeg mitt håp i! Samtidig ønsker jeg meg et mere fredelig år 2016 med mindre nød i verden. Det vil jeg be for.

Vi fra Norske gudstjenester i Wien ønsker hele verden og dere «der ute» et godt og velsignet nytt år 2016!