Sommerferien er over – i morgen starter skoleåret igjen, i hvert fall for alle dere som bor på østsiden av landet.
Vi ønsker alle sammen en god start – særlig til alle barn og ungdom blandt dere!

Søndag, den 2. oktober 2016 kl. 15.00 holder vi vår første norske gudstjeneste etter sommeren i evangeliske kirken i Dorotheergasse – vel møtt!