Kan jeg ha norsk konfirmasjon i Østerrike?

I konfirmasjonen gjentar et ungt menneske det løftet som foreldrene gav ved barnedåpen. Når du er kommet opp i tenårene, er du moden nok til selv å si «JA» til det kristne fellesskapet. Det kunne du jo ikke da du var en liten gutt eller jente.

Men å være kristen har ikke bare med ditt personlige forhold til Gud å gjøre, det er også et spørsmål om å oppleve fellesskap med andre. Fellesskapet er en veldig viktig del av konfirmasjonstiden. Da opplever vi at det kan være litt ensomt når man bor i utlandet. Du kjenner kanskje ikke noen andre nordmenn på din alder her i byen …

Veldig mange norske tenåringer blir derfor konfirmert i Norge etter å ha gått på konfirmasjonsleier i ferien. Skulle det være behov for støtte i forberedelsen, deltar Den norske lutherske menighet i Østerrike i nettkonfirmantopplegget som tilbys av Norsk kirke i utlandet.

Dersom du følger konfirmasjonsundervisningen i din østerrikske menighet, men gjerne vil ha en tospråklig konfirmasjonsgudstjeneste, samarbeider vi gjerne med din menighet om dette.

Ta kontakt med presten for å få vite mer!