Hvorfor bli medlem?

Den norske lutherske menighet i Østerrike tilbyr:

  • Kirkelig handlinger som vielse, dåp, konfirmasjon og begravelser på norsk eller dobbeltspråklig. Økumenisk samarbeid tilrettelegges gjerne.
  • Taushetspliktig sjelesorg ved livskriser.
  • Gudstjeneste 4 ganger i året med en verdslig samling etterpå der også ikke-kirkegjengere er velkommen.

I tillegg er det menighetsrådet, sammen med gode hjelpere, som arrangerer den årlige juletrefesten i Wien. Og det hender at det skjer annen moro også.

For å kunne drive med alt dette, er vi avhengig av at vi faktisk har medlemmer i menigheten vår. Vi oppfordrer derfor alle norskspråklige protestanter til å melde seg inn hos oss. Barn under 14 år kan meldes inn sammen med foreldrene, er du over 14 år, kan du melde deg inn som selvstendig medlem.

Hva betyr dette for deg?

Dersom du allerede er medlem i den østerrikske protestantiske kirken og betaler (eller er fritatt fra) kirkeskatt til denne:

  • betyr det ingen forskjell for deg å også melde deg inn hos oss. Du beholder tilhørigheten til din lokale menighet, men en del av din kirkeskatt kommer den norskspråklige menigheten til gode.

Dersom du ikke fra før er medlem i den østerrikske protestantiske kirken:

  • vil et medlemskap hos oss samtidig føre til et medlemskap i den østerrikske protestantiske kirken, og du blir skattepliktig til denne. (ca. 1,5 prosent av din årlige bruttolønn)

Dersom du ikke er interessert i kirkegang, men gjerne vil ha informasjon om den norske menighetens virksomhet, kirkelig så vel som verdslig, kan du sette deg opp på e-post-lista vår. Da sender vi deg informasjon når det skjer noe. Klikk her for å melde deg på: norw-evang.at/informasjonsmail

Velkommen skal du være, som medlem i menigheten eller en ikke-kirkegjenger som allikevel gjerne vil ha kontakt med det norske miljøet i Østerrike !