gifte seg på norsk i Wien

Kan jeg gifte meg på norsk i Østerrike?

Kirken har ikke vigselsrett i Østerrike. Det betyr at alle brudepar her i landet først skal gifte seg borgerlig og deretter kan de få en kirkelig velsignelse over borgerlig inngått ekteskap.

For nordmenn er dette litt rart – men slik er den østerrikske omsetningen av et konsekvent skille mellom kirke og stat. Martin Luther har selv også sagt at «ekteskapet er en verdslig sak».

Dersom du bor i Norge og vil gifte deg kirkelig i Østerrike anbefaler vi at du får en enkel borgerlig vielse i Norge før du reiser til Wien for å få en kirkelig velsignelse her. En slik velsignelse er høytidelig og vi følger vanlig liturgi for bryllup, slik det også gjennomføres i norske kirker.

Er du bosatt i Østerrike, foregår den borgerlige vielsen ved «Standesamt».

Ta kontakt med presten i god tid for å planlegge seremonien.