Et historisk vedtak ble fattet av kirkemøtet ved dagens møte etter en lang historie med harde fronter: 77% av de tilstedeværende medlemmene av Kirkemøtet stemte for innføringen av kirkelige vielsesritualer for likekjønnede par.

Norske gudstjenester i Wien gratulerer og vi gleder oss over dette historiske vedtaket!

Vi vil være en åpen kirke – åpen for alle mennesker uavhengig av form og farge – og uavhengig av folks seksuelle orientering.

Les mere om dagens begivenhet:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/historisk-vedtak-om-kirkelig-vigsel-for-likekjonnede-par/